mot på engelsk

Vi har 24 oversettelser av mot i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til mot.

Bøyelsen av mot som substantiv

 • Ubestemt form (ent.): (et) mot
 • Bestemt form (ent.): (det) motet
 • Ubestemt form (fl.): mot
 • Bestemt form (fl.): motene / mota

Anagram av mot

tom

Definisjoner av mot som substantiv

 • Styrke til å møte, eller overvinne frykt, djervhet.

Eksempler med oversettelse

 • Han ble tvunget til å signere kontrakten mot sin vilje.
 • He was made to sign the contract against his will.
 • Regnet slo mot vinduet.
 • The rain was driving against the windows.
 • Hun dro stolen mot seg.
 • She drew the chair towards her.
 • En kan ikke gjøre noe annet enn å beundre hans mot.
 • You can't do anything other than admire his courage.
 • Oversettelsen er meget tro mot originalen.
 • The translation is extremely faithful to the original.
 • Han er ikke grei mot henne.
 • He is not kind to her.
 • Krig er en forbrytelse mot menneskeheten.
 • War is a crime against humanity.
 • Han holdt et nag mot meg.
 • He bore a grudge against me.
 • Flyet hans tar av mot Hong Kong kl. 14.00.
 • His plane leaves for Hong Kong at 2:00 p.m.
 • 26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven til Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurs som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap som er fullt av liv - fremmer studier og respekt for språk på en ganske praktisk måte.
 • The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages​​. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.

Eksempler på bruk

 • Jeg kjører mot dere nå.
 • Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.
 • Han ble tvunget til å signere kontrakten mot sin vilje.
 • Regnet slo mot vinduet.
 • Denne medisinen har ingen effekt mot influensa.
 • Tårnet helte litt mot vest.
 • Hun dro stolen mot seg.
 • En kan ikke gjøre noe annet enn å beundre hans mot.
 • Oversettelsen er meget tro mot originalen.
 • Han er ikke grei mot henne.
 • Krig er en forbrytelse mot menneskeheten.

Wikipedia sier

 • Mot eller MOT kan referere til: • Mot (egenskap) • Mot (humør) • Mot (møtested), eksempelvis vegemot for veier eller åmot for elver • Åmot • Mot (preposisjon) • MOT, ideell organisasjon • Mot (gud), semittisk guddom • Motorola, «MOT» på børsen • Oppklaring, Military Observation Team, en tropp for militær oppklaring eller rekognosering.

Dine siste søk

mot

Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Stem dette riktig eller galt

Er det engelske ordet besides en god oversettelse for det norske ordet så vel som?