initiativ på engelsk

Vi har én oversettelse av initiativ i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Bøyelsen av initiativ som substantiv

  • Ubestemt form (ent.): (et) initiativ
  • Bestemt form (ent.): (det) initiativet
  • Ubestemt form (fl.): initiativer / initiativ
  • Bestemt form (fl.): initiativene / initiativa

Eksempler med oversettelse

  • Her er et slik utklipp fra et initiativ jeg er involvert i som bruker kreativitet til å inspirere folk til å være mer miljøvennlige.
  • Here is one such scrap from an initiative I'm involved in using creativity to inspire people to be greener.
  • Så Dan representerer de mange selvlærte som tar dette kurset på nettet, etter eget grep, på eget initiativ, og det er ganske utrolig fordi disse menneskene kunne ikke brydd seg mindre om karakterer.
  • So Dan demonstrates the many self-learners who take this course off the Web, on their own traction, on their own initiative, and it's quite amazing because these people cannot care less about grades.
  • I mitt land, har jeg sett hvordan rådet for islamske grupper og kristne grupper kom sammen, ikke som et regjeringsinitiativ, men de kom sammen på eget initiativ for å etablere kontakt og dialog i tider med ganske lavt spenningsnivå.
  • In my country, I have seen how the council of Islamist groups and Christian groups came together, not as a government initiative, but they came together on their own initiative to establish contact and dialogue in times where things were pretty low-key tension.

Ord som likner på initiativ


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den engelske oversettelsen for det norske ordet "mulighetene" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet Den enes brød er den annens død en god oversettelse for det engelske ordet One Man’s Noise Is the Other Man’s Music?