fullt på engelsk

Vi har tre oversettelser av fullt i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til fullt.

Eksempler med oversettelse

 • Rommet var fullt med folk.
 • The room was packed with people.
 • Livet er fullt av hemmeligheter.
 • Life is full of secrets.
 • Skapet ditt er allerede fullt. Det må gjøres plass til de nye klærne dine et annet sted.
 • Your closet is already full. Space will have to be freed up somewhere else for your new clothes.
 • Tom hadde ikke renset tastaturet sitt på flere måneder, og det var fullt av støv, matrester, og gudene vet hva mer.
 • Tom hadn't cleaned his keyboard for months, and it was clogged with dust, food particles, and God knows what else.
 • 26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven til Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurs som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap som er fullt av liv - fremmer studier og respekt for språk på en ganske praktisk måte.
 • The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages​​. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.
 • Et fullt stipend.
 • Full scholarship.
 • Det er like fullt en dypt liggende biologisk effekt.
 • Now, this is a profound biological effect.
 • Vi er de eneste vesnene med fullt utviklede moralske holdninger.
 • We're the only creatures with fully developed moral sentiments.
 • Oppgaven er stor, men ikke fullt så vilt som du kunne tro.
 • It's a big task, but not as far-fetched as you might think.
 • FN: Virkelig lage et fullt integrert produkt, noe vakkert.
 • FN: Really make a fully integrated product, something beautiful.

Ord som likner på fullt

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den engelske oversettelsen for det norske ordet "ji" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet Før eller senere får alle sine 15 minutter i rampelyset en god oversettelse for det engelske ordet Every Dog Has His Day?