antakelig på engelsk

Vi har seks oversettelser av antakelig i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Gradbøying av antakelig som adjektiv

 • Positiv: antakelig
 • Komparativ: mer antakelig
 • Superlativ: mest antakelig

Eksempler med oversettelse

 • antakelig føles det til og med bra for insektet i tillegg til å se bra ut.
 • So it probably even feels good for the insect, as well as looking good.
 • Antakelig er denne bare for kristen musikk.
 • Presumably, this is just for Christian music.
 • Hun brukte Michael Corleone som et flott eksempel, Al Pacinos rollefigur i "Gudfaren, " og at hans bjelke antakelig var ønsket om å tilfredsstille sin far.
 • She gave a wonderful example of Michael Corleone, Al Pacino's character in "The Godfather, " and that probably his spine was to please his father.
 • Poenget er at vi antakelig er vitne til, for første gang i den arabiske verdens historie, en revolusjon fra grasrota -- folkets revolusjon.
 • The point is that we are probably seeing, for the first time in the history of the Arab world, a revolution bottom-up -- people's revolution.
 • Og siden jeg valgte en karriere som designer, begynte jeg å spørre meg det enkle spørsmålet: Tenker vi egentlig skjønnhet, eller føler vi det? Nå vet dere antakelig svaret på dette allerede.
 • And as I took on my career as a designer, I began to ask myself the simple question: Do we actually think beauty, or do we feel it? Now you probably know the answer to this already.

Ord som likner på antakelig


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den engelske oversettelsen for det norske ordet "ji" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet Noe som ikke kan tas ut opphavsrett på (Bibelen) en god oversettelse for det engelske ordet Uncopyrightables?