uendelig på engelsk

Vi har 14 oversettelser av uendelig i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Gradbøying av uendelig som adjektiv

 • Positiv: uendelig
 • Komparativ: mer uendelig
 • Superlativ: mest uendelig

Antonymer av uendelig

endelig

Definisjoner av uendelig som adjektiv

 • Som ikke har noen slutt, varer for alltid.

Eksempler med oversettelse

 • Han har uendelig med ressurser.
 • He has infinite resources.
 • Det kommer bare til å bety en uendelig debatt.
 • It will only mean an endless debate.
 • Vi kan ikke ha uendelig vekst på en begrenset planet.
 • We cannot have infinite growth on a finite planet.
 • Som en måte å fordrive tiden på sine lange reiser, lagde Kristoffer Columbus en gang en setning med et uendelig antall ord.
 • As a means to pass the time on his long journeys, Christopher Columbus once made a sentence with an infinite number of words.

Eksempler på bruk

 • Dette er et universelt menneskelig, uendelig repeterende erfaring.

Ord som likner på uendelig

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet muttern en god oversettelse for det engelske ordet minnie?