utter på bokmål

Vi har 13 oversettelser av utter i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Bøyelsen av utter som verb

 • Infinitiv: (to) utter
 • Presens: utter / utters
 • Preteritum: uttered
 • Perfektum: (have) uttered

Definisjoner av utter som verb

Definisjoner av utter som adverb

Definisjoner av utter som adjektiv

Eksempler med oversettelse

 • First, there's a level of fine-grained conceptual structure, which we automatically and unconsciously compute every time we produce or utter a sentence, that governs our use of language.
 • Først er det et nivå med en finmasket begrepsstruktur som vi automatisk og ubevisst beregner hver gang vi produserer eller uttrykker en setning som styrer vår språkbruk.

Eksempler på bruk

 • Don't you utter another word!
 • Sally uttered a sigh of relief.
 • The dog uttered a growling bark.
 • Sally is uttering some fairly strange things in her illness.
 • Sally's car uttered a hideous shriek when she applied the brakes.
 • That's utter nonsense.
 • What utter nonsense.
 • She is an utter stranger to me.
 • This is utter nonsense.
 • He is an utter stranger to me.
 • He was an utter stranger.
 • It was an utter disaster.
 • The street was in utter chaos.
 • Tom didn't utter a word.
 • That's complete and utter nonsense!

Ord som likner på utter

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "xxxA" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet Det er alltid seierherren som skriver historien en god oversettelse for det engelske ordet Until the Lions Produce Their Own Historian, the Story Of the Hunt Will Glorify Only the Hunter?