total på bokmål

Vi har 28 oversettelser av total i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til total.

Bøyelsen av total som verb

 • Infinitiv: (to) total
 • Presens: total / totals
 • Preteritum: totaled
 • Perfektum: (have) totaled

Definisjoner av total som substantiv

Definisjoner av total som verb

Definisjoner av total som adjektiv

Definisjoner av total

 • With everything included.

Eksempler med oversettelse

 • Do you want to see the total solar eclipse which will leave Svalbard in the dark on March 20, 2015?
 • Vil du se en total solformørkelse som vil legge Svalbard i mørke 20. mars 2015.?
 • And I think total personalization in this new world will require total transparency.
 • Og jeg tror at total personalisering i denne webben vil kreve total gjennomsiktighet.
 • So by the year 2040, the total processing of this machine will exceed a total processing power of humanity,.
 • Så i år 2040 vil den samlede prosesseringen i denne maskinen overgå menneskehetens samlede prosesseringevne,.
 • Girl: The total number of electrons is not equal to the total number of protons -- SM: Australia Girl: -- giving it a net positive or negative electrical charge.
 • Jente: Det totale antall elektroner er ikke likt med totalt antall protoner -- SM: Australia Jente: -- gir det et nett av positiv eller negativ elektrisk lading.
 • I have navigated to a total of four.
 • Jeg har besøkt totalt fire.
 • If you want to have total personalization, you have to be totally transparent.
 • Hvis du vil ha fullstendig personalisering, må du være fullstendig utleverende.
 • Everyone looked in that, and they saw in there the total interconnectedness of all life in all universes.
 • Alle tittet inn i det, og så - - hvordan alt liv i universet hang sammen.
 • And we are at a point where if we push much harder for more produce, we might face total collapse.
 • Vi har kommet til et punkt hvor vi kan, hvis vi presser enda hardere, møte en total kollaps.
 • And to talk about stats -- right now, the amount of fish consumed globally, wild catch and farmed combined, is twice the tonnage of the total amount of beef produced on planet earth last year.
 • Og når vi først snakker om tall -- den totale mengden fisk som spises idag, fanget fisk og oppdrettsfisk sammenlagt, er to ganger så stor i tonn som mengden biffkjøtt som ble produsert på vår planet i fjor.

Eksempler på bruk

 • A total of £145 was raised by the bring-and-buy stall.
 • The total of 4, 5 and 6 is 15.
 • The total book is rubbish from start to finish.
 • The total number of votes cast is 3,270.
 • He is a total failure.
 • When we totalled the takings, we always got a different figure.
 • That totals seven times so far.
 • Honey, I’m OK, but I’ve totaled the car.
 • It totals nearly a pound.
 • You have our total support, Tom.
 • The total includes tax.
 • Do you mean a total nuclear war?
 • Tom is a total idiot.
 • Tom was in total shock.
 • You're a total wreck.
 • She is a total stranger to me.
 • We were in total shock.
 • Will you figure out the total for me?
 • We have total confidence in Tom.

Ord som likner på total

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "laboured" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet (fra latin) "min synd" bekjennelse en god oversettelse for det engelske ordet mea culpa?