too på bokmål

Vi har ni oversettelser av too i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til too.

Anagram av too

oto

Definisjoner av too som adverb

 • Likewise.
 • also; in addition.
 • To an excessive degree; over; more than enough.
 • To a high degree, very.
 • Used to contradict a negative assertion.

Definisjoner av too

 • To a greater, larger or higher degree than expected, warranted or wanted.
 • In addition to what has already been said or noted.

Eksempler med oversettelse

 • It is too dark for me to read.
 • Det er for mørkt til at jeg kan lese.
 • Tom speaks Spanish, and Betty speaks Spanish, too.
 • Tom snakker spansk, og Betty snakker også spansk.
 • Too good to be true.
 • For godt til å være sant.
 • She spoke too quickly, so I couldn't understand.
 • Hun snakket for fort, slik at jeg ikke forstod.
 • That's too expensive!
 • Det er for dyrt!
 • Bill was too young to take the post.
 • Bill var for ung til å ta stillingen.
 • Whenever I find something I like, it's too expensive.
 • Når jeg finner noe jeg liker, er det alltid for dyrt.
 • It's too bad that I don't need to lose weight.
 • Det er synd jeg ikke trenger å gå ned i vekt.
 • 30 Yuan is far too expensive for that little room, he thought.
 • 30 yuan for det lille rommet er alt for dyrt, tenkte han.
 • She bought the dictionary, too.
 • Hun kjøpte ordboka, òg.

Eksempler på bruk

 • She doesn't talk too much.
 • I'm not too sure about this.
 • You're not old enough yet.
 • I am, too!
 • They are too busy fighting against each other to care for common ideals.
 • I don't know how to demonstrate it, since it's too obvious!
 • I have too many things on my mind these days.
 • It would take me too much time to explain to you why it's not going to work.
 • Poor is not the one who has too little, but the one who wants too much.
 • Could you dial for me? The telephone is too high.
 • There are too many things to do!
 • My friends always say I'm too calm, but my family always says I'm too annoying.
 • It's too expensive!
 • My shoes are too small. I need new ones.

Dine siste søk

too

Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "unalike" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet En som (spesielt) tipper utfallet av sportskonkurranser en god oversettelse for det engelske ordet dopester?