skin på bokmål

Vi har 17 oversettelser av skin i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til skin.

Bøyelsen av skin som verb

 • Infinitiv: (to) skin
 • Presens: skin / skins
 • Preteritum: skinned
 • Perfektum: (have) skinned

Bøyelsen av skin som substantiv

 • Entall: skin
 • Flertall: skins

Anagram av skin

sink

Definisjoner av skin som substantiv

Definisjoner av skin som verb

 • To injure the skin of.
 • To remove the skin and/or fur of an animal or a human.
 • To high five.
 • To apply a skin to a computer program.
 • To use tricks to go past a defender.
 • To become covered with skin.
 • To produce, in recitation, examination, etc. , the work of another for one's own, or to use cribs, memoranda, etc. , which are prohibited.

Definisjoner av skin

 • The tissue forming the outer covering of the vertebrate body: it consists of two layers, the outermost of which may be covered with hair, scales, feathers, etc. It is mainly protective and sensory in function.
 • Strip or pull off the skin or hide of

Eksempler med oversettelse

 • I have very sensitive skin.
 • Jeg har veldig sensitiv hud.
 • I have extremely light skin and never tan.
 • Jeg har ekstremt hvit hud, og blir aldri brun.
 • Wet clothing clings to the skin.
 • Våte klær klistrer seg til huden.
 • I need that oil that helps with rashes and dry skin.
 • Jeg trenger det olje som hjelper mot utslett og tørr hud.
 • The skin is the largest organ of the body.
 • Huden er kroppens største organ.
 • Regular use of citrus fruit will shrink pores and make the skin feel fresh.
 • Jevnlig bruk av sitrusfrukt vil forminske porene og få huden til å føles frisk.
 • This is your skin.
 • Det viser huden deres.
 • So this is just a picture -- a micrograph of your skin.
 • Dette er bare et bilde -- et mikroskop-bilde av huden deres.
 • And adult stem cells are found in you and me -- in our blood, in our bone marrow, in our fat, our skin and other organs.
 • Og somatiske stamceller finnes i deg og meg -- i blodet vårt, i vår beinmarg, i vårt fettlager, vår hud og andre organer.
 • Tables and chairs and lint, nothing happens, as in normal people, but when you show him a picture of his mother, the galvanic skin response is flat.
 • Bord og stoler og lommerusk, ingenting skjer, som med normale mennesker, men når du viser ham et bilde av moren hans er den elektrodermale aktiviteten flat.

Eksempler på bruk

 • He is so disgusting he makes my skin crawl.
 • In order to get to the rest of the paint in the can, you′ll have to remove the skin floating on top of it.
 • You can use this skin to change how the browser looks.
 • Pass me a skin, mate.
 • He fell off his bike and skinned his knee on the concrete.
 • Can I skin the application to put the picture of my cat on it?
 • A wound eventually skins over.
 • My skin is dry.
 • She got wet to the skin.
 • She is all skin and bone.
 • Tom was getting under Mary's skin.
 • Tom was soaked to the skin.
 • Tom's skin is leathery.
 • Tom has dark skin.
 • Tom would like to have a smooth skin.
 • Tom has oily skin.
 • Her skin was warm.

Wikipedia sier

 • Skin is a soft outer covering of an animal, in particular a vertebrate. Other animal coverings such as the arthropod exoskeleton or the seashell have different developmental origin, structure and chemical composition. The adjective cutaneous literally means "of the skin" (from Latin cutis, skin).

Ord som likner på skin

Dine siste søk

Siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "rakehell" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet Som har med Aisopos fabler å gjøre en god oversettelse for det engelske ordet aesopian?