sheer på bokmål

Vi har tolv oversettelser av sheer i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Bøyelsen av sheer som verb

 • Infinitiv: (to) sheer
 • Presens: sheer / sheers
 • Preteritum: sheered
 • Perfektum: (have) sheered

Avledede ord av sheer

sheerly

Definisjoner av sheer som substantiv

Definisjoner av sheer som verb

Definisjoner av sheer som adverb

Definisjoner av sheer som adjektiv

Eksempler med oversettelse

 • Some of us find such views to be sheer madness.
 • Noen av oss synes slike synspunkter er det glade vanvidd.
 • Now if those 12, 000 chairs freaked me out with the sheer number, I want you just for a second to think of a million people.
 • Så hvis de 12 000 stolene skremte meg rent i tall, Så vil jeg at du skal se for deg en million mennesker.
 • And what was remarkable about this day is, by sheer coincidence, one of the medevac medics happened to have a GoPro camera on his helmet and captured the whole scene on camera.
 • Og det som var bemerkelsesverdig den dagen var at, ved ren tilfeldighet, en av helikopterlegene tilfeldigvis hadde et GoPro-kamera på hjelmen sin og filmet hele hendelsen.

Eksempler på bruk

 • Her light, sheer dress caught everyone’s attention.
 • I think it is sheer genius to invent such a thing.
 • This poem is sheer nonsense.
 • It was a sheer drop of 180 feet.
 • Through technological wizardry and sheer audacity, Google has shown how we can transform the intellectual riches of our libraries...
 • A horse sheers at a bicycle.
 • And yet this is sheer hard work.
 • She accomplished the task through sheer will.
 • We survived by sheer luck.
 • It is a sheer waste of time.
 • About half of everything he says is sheer fiction.
 • Leaving the children alone was sheer thoughtlessness.
 • Sheer badness is just one of her fine qualities.
 • His face betrayed his sheer puzzlement.
 • It was sheer coincidence that Mary and I were on the same train.
 • Her success was due to sheer hard work.

Ord som likner på sheer

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "panicked" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet (en som) antyder en god oversettelse for det engelske ordet aesopian?