sense på bokmål

Vi har 28 oversettelser av sense i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til sense.

Bøyelsen av sense som verb

 • Infinitiv: (to) sense
 • Presens: sense / senses
 • Preteritum: sensed
 • Perfektum: (have) sensed

Bøyelsen av sense som substantiv

 • Entall: sense
 • Flertall: senses

Anagram av sense

essen

Definisjoner av sense som substantiv

Definisjoner av sense som verb

Definisjoner av sense

 • Sound practical judgment.
 • The specific meaning in which a word or expression is understood.
 • One of the methods for a living being to gather data about the world: sight, smell, hearing, touch, taste.
 • A general conscious awareness.
 • A natural appreciation or ability.
 • The way in which something can be interpreted.

Eksempler med oversettelse

 • She has good sense.
 • Hun har god smak.
 • It makes no sense.
 • Det gir ikke mening.
 • Everything makes sense now.
 • Nå alt er klart.
 • It makes sense.
 • Det henger på greip.
 • You have no sense of direction.
 • Du eier ikke retningssans.
 • What he says is true in a sense.
 • Det han sier er på en måte sant.
 • Doesn't that make sense?
 • Gir ikke det mening?
 • How could the colonists declare independence? I think that's against common sense.
 • Hvordan kunne kolonistene erklære uavhengighet? Jeg synes det er i strid med sunn fornuft.
 • Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.
 • Sunn fornuft er samlingen av fordommer man har tilegnet seg innen en alder av atten år.
 • Logic and common sense suggest that Russia, the European Union and the United States must act together.
 • All logikk og sunn fornuft tilsier at Russland, EU og USA må handle sammen.

Eksempler på bruk

 • A sense of security.
 • You don’t make any sense.
 • A keen musical sense.
 • She immediately sensed her disdain.
 • An earlier sense of a word need not be its present basic sense.
 • Not all are called to be artists in the specific sense of the term. Yet, as Genesis has it, all men and women are entrusted with the task of crafting their own life: in a certain sense, they are to make of it a work of art, a masterpiece.
 • To know that what is impenetrable to us really exists, manifesting itself as the highest wisdom and the most radiant beauty which our dull faculties can comprehend only in their most primitive forms— this knowledge, this feeling, is at the center of true religiousness. In this sense, and in this sense only, I belong in the ranks of devoutly religious men.
 • The trouble with fiction... is that it makes too much sense. Reality never makes sense.
 • I can sense you're the one for me.
 • Does it have any sense?
 • Can't you sense it?
 • According to me it has no sense.
 • In a sense, she is right, too.
 • I don't sense anything.

Ord som likner på sense

Dine siste søk

Siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "caesarian delivery" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet kledd i himmelen en god oversettelse for det engelske ordet skyclad?