ridiculous på bokmål

Vi har ni oversettelser av ridiculous i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Antonymer av ridiculous

straightforwardserioussombersolemn

Avledede ord av ridiculous

ridiculousnessridiculously

Definisjoner av ridiculous som adjektiv

Definisjoner av ridiculous

 • Deserving of ridicule; foolish; absurd.

Eksempler med oversettelse

 • Tom is ridiculous.
 • Tom er latterlig.
 • It seems absolutely ridiculous.
 • Det virker helt på trynet.
 • This argument is totally ridiculous. Forget it!
 • Dette argumentet er helt latterlig. Glem det!
 • It is absolutely ridiculous.
 • Det er helt hinsides latterlig.
 • It's a ridiculous thing.
 • Det er en latterlig greie.
 • We also had someone else who said, "'The Infinite Monkey Cage' idea is ridiculous.
 • Vi har noen andre som sa, "Ideen om "Det Uendelige Apebur" er dum.
 • Tony learns about the ontologically promiscuous, the epistemologically anxious, the ethically dubious, the metaphysically ridiculous.
 • Tony lærer om det ontologisk promiskuøse, det epistemologiske engstende, det etisk tvilende, det metafysisk latterlige.
 • Now I think there's a vision here, a new technology, and I'm really looking forward to a time when generations after us look back at us and say how ridiculous it was that humans were driving cars.
 • Jeg tror det er en ny visjon her, en ny teknologi, og jeg ser virkelig fram til en tid hvor generasjoner etter oss ser tilbake på oss og sier hvor tullete var det ikke at mennesker kjørte biler.
 • Why this is interesting is because in the past decade we have found that this is not just some anomaly of this ridiculous, glow-in-the-dark bacterium that lives in the ocean -- all bacteria have systems like this.
 • Dette er interessant fordi vi i det siste tiåret har funnet ut at dette ikke er et avvik hos denne komiske, lys-i-mørke-bakterien som lever i havet -- nei, alle bacterier har slike systemer.
 • It would be ridiculous to claim that we know how we make consciousness in our brains, but we certainly can begin to approach the question, and we can begin to see the shape of a solution.
 • Det ville vært tåpelig å påstå at vi vet hvordan vi lager bevissthet i hjernene våre, men vi kan absolutt starte å tilnærme oss spørsmålet, og vi kan begynne å se visse former til en løsning.

Eksempler på bruk

 • Adam's hair is ridiculous.
 • That would be ridiculous.
 • This is ridiculous.
 • Don't be ridiculous.
 • Why is that ridiculous?
 • That's ridiculous!
 • It's not ridiculous.
 • You look ridiculous.
 • It's not all that ridiculous.
 • This is really ridiculous.
 • This is so ridiculous.

Wikipedia sier

 • Ridiculous is a 1995 album by the British New Wave group Squeeze. It is the band's eleventh studio album, and it introduces new drummer Kevin Wilkinson (no relation to bassist Keith Wilkinson). As on the previous album, Some Fantastic Place, the band recorded one song penned by Keith Wilkinson.

Ord som likner på ridiculous

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "yardbird" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet Aften rød; gjør morgen søt; morgen rød gjør aften bløt. en god oversettelse for det engelske ordet Red Sky at Night, Sailor’s Delight. Red sky in the morning, Sailors warning?