regular på bokmål

Vi har 24 oversettelser av regular i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til regular.

Gradbøying av regular som adjektiv

 • Positiv: regular
 • Komparativ: more regular
 • Superlativ: most regular

Bøyelsen av regular som substantiv

 • Entall: regular
 • Flertall: regulars

Antonymer av regular

irregularstronggoofy

Definisjoner av regular som substantiv

Definisjoner av regular som adjektiv

 • Having a constant pattern; showing evenness of form or appearance.
 • Demonstrating a consistent set of rules; showing order, evenness of operation or occurrence.
 • Happening at constant especially short intervals.
 • Having bowel movements or menstrual periods at constant intervals in the expected way.
 • Riding with the left foot forward.

Definisjoner av regular

 • ordered; conform a fixed procedure.

Eksempler med oversettelse

 • Regular use of citrus fruit will shrink pores and make the skin feel fresh.
 • Jevnlig bruk av sitrusfrukt vil forminske porene og få huden til å føles frisk.
 • If someone punches me -- and because of my personality, this is recently a regular occurrence -- I understand where the pain comes from.
 • Hvis noen slår meg -- og på grunn av min personlighet, er dette for tiden en normal hendelse -- Jeg forstår hvor smerten kommer fra.
 • So we start at the bottom, which can be over four kilometers deep just off our continental shelf, and we take samples at regular intervals right up to the surface.
 • Så vi starter på bunnen, som kan være over 4 kilometer ned, rett utenfor kontinentalsokkelen vår, og vi tar prøver ved jevne intervaller, helt opp til overflaten.
 • And his communication and social interaction were improved so dramatically that he was enrolled into a regular school and even became a karate super champ.
 • Og hans evne til kommunikasjon og sosial samhandling ble så dramatisk forbedret at han begynte på en vanlig skole og til og med ble supermester i karate.
 • Someone invited me to a meeting, but couldn't manage to fit me in to a regular sort of conference room meeting, and said, "I have to walk my dogs tomorrow.
 • Noen inviterte meg til et møte, men klarte ikke å passe meg inn i et vanlig konferanseromsmøte, og sa, "Jeg må ta en tur med hundene mine i morgen.

Eksempler på bruk

 • He made regular visits to go see his mother.
 • The verb "to walk" is regular.
 • Maintaining a high-fibre diet keeps you regular.
 • A regular genius.
 • A regular John Bull.
 • Bartenders usually know their regulars by name.
 • This gentleman was one of the architect's regulars.
 • She is a regular beauty.
 • This is the regular procedure.
 • It's a regular madhouse here.
 • He has very regular features.
 • Is his pulse regular?
 • I'd like to rent a regular car.
 • Would you like regular prints?
 • Tom isn't one of our regular employees.
 • She's a regular workaholic.
 • I'm looking for some regular work.

Ord som likner på regular

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "saliferous" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet Den enes brød er den annens død en god oversettelse for det engelske ordet One Man’s Noise Is the Other Man’s Music?