pure på bokmål

Vi har 19 oversettelser av pure i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til pure.

Gradbøying av pure som adjektiv

 • Positiv: pure
 • Komparativ: purer / more pure
 • Superlativ: purest / most pure

Antonymer av pure

impurecontaminatedapplied

Anagram av pure

Peru

Definisjoner av pure som adverb

Definisjoner av pure som adjektiv

Definisjoner av pure

 • Free from contaminants or extraneous elements.

Eksempler med oversettelse

 • This argument is pure rhetoric.
 • Dette argumentet er ren retorikk.
 • It was pure chance that he won the game.
 • Det var helt tilfeldig at han vant kampen.
 • These days, the motive for marriage is not necessarily pure.
 • Nå til dags er ikke grunnene for ekteskap nødvendigvis gode.
 • Britlin was so innocent and so sweet, and her voice was so pure.
 • Britlin var så uskyldsren og søt, og stemmen hennes så klar.
 • You see, even though aluminum is 8.3 percent of the Earth by mass, it doesn't come as a pure metal.
 • Dere skjønner, selv om aluminium utgjør 8, 3 prosent av jordens masse, fins det ikke som rent metall.
 • Likewise, behind every single thought there is the bare consciousness, pure awareness.
 • På samme måte, bak enhver tanke, finnes det bevissthet, ren oppmerksomhet.
 • So, because the basic fabric of consciousness is this pure cognitive quality that differentiates it from a stone, there is a possibility for change because all emotions are fleeting.
 • Fordi bevissthetens grunnleggende bestanddel er denne ekte, kognitive egenskapen som skiller den fra en stein, er det rom for forandring fordi alle følelser er flyktige.

Eksempler på bruk

 • You’re pure busy.
 • Have you ever breathed pure air?
 • We are breathing pure air.
 • She has a pure heart.
 • It's pure escapism.
 • The sample is not pure enough.
 • The water is pure.
 • Pure talk.
 • That's pure speculation.
 • It's pure evil.
 • This is just pure evil.

Ord som likner på pure

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "rag week" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det engelske ordet class picture en god oversettelse for det norske ordet skolebilde?