probably på bokmål

Vi har syv oversettelser av probably i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Avledede ord av probably

most probablyimprobably

Definisjoner av probably som adverb

Definisjoner av probably

 • In all likelihood; in a probable manner

Eksempler med oversettelse

 • The email that I sent previously was probably not clear. You don't need to submit anything.
 • Eposten jeg sendte tidligere var kanskje ikke helt tydelig. Du trenger ikke å levere inn noe.
 • Tom's wife would probably leave him if she knew the truth.
 • Toms kone ville sikkert ha forlatt ham hvis hun visste sannheten.
 • Everybody probably thinks I'm crazy.
 • Alle tror nok jeg er gal.
 • I'm probably more ready than you are.
 • Jeg tror jeg er mer klar enn du er.
 • After the holidays, I'll probably need to go on a diet again.
 • Etter ferien må jeg nok gå på slankekur igjen.
 • Probably periodic introduction of rabies comes with drift ice from Siberia with the polar foxes on them.
 • Sannsynligvis kommer periodisk introduksjon av rabies med drivis fra Sibir med polarrev som er på den.
 • Tom probably knows I like him.
 • Tom vet sannsynligvis at jeg liker ham.
 • Tom probably should go to the doctor.
 • Tom burde nok gå til doktoren.
 • Tom now warns that his father's will will probably be carried out completely.
 • Tom varsler nå at farens vilje nok vil skje fyllest.
 • Jane will probably come.
 • Jane kommer kanskje.

Eksempler på bruk

 • That was probably what influenced their decision.
 • You can probably guess what happens though.
 • If you lend someone $20 and never see that person again, it was probably worth it.
 • By the time you get out of jail, she'll probably have gotten married.
 • She is probably over forty.
 • He observed that we should probably have rain.
 • The origin of the universe will probably never be explained.
 • We will probably arrive at Tokyo station at noon.
 • Our letters probably crossed in the mail.
 • If I happen to end up going abroad, I'd probably go for France.

Ord som likner på probably

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "jet black" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det engelske ordet build up to (i.e. a storm) en god oversettelse for det norske ordet brygge opp til?