precise på bokmål

Vi har 17 oversettelser av precise i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Gradbøying av precise som adjektiv

 • Positiv: precise
 • Komparativ: preciser / more precise
 • Superlativ: precisest / most precise

Definisjoner av precise som adjektiv

 • exact, accurate.
 • Of experimental results, consistent, clustered close together, agreeing with each other. This does not mean that they cluster near the true, correct, or accurate value.

Definisjoner av precise

 • Exactly right.

Eksempler med oversettelse

 • To be more precise, I'd call it not the reason but an excuse.
 • Jeg vil heller si, det er ingen grunn, men et påskudd.
 • And so they give us, through their DNA, this precise model and measure of how to date and time these ancient geological events.
 • Og slik gir de oss, gjennom sitt DNA denne presise modellen og målingen på hvordan å datere og tidfeste disse gamle geologiske hendelsene.
 • To write a word or a phrase or a sentence in Arabic is like crafting an equation, because every part is extremely precise and carries a lot of information.
 • Å skrive et ord, eller en frase eller en setning på arabisk er som å bygge en ligning, for hver del er ekstrem presis og inneholder masse informasjon.
 • It's a lovely example of the sort of thing we do: take a bizarre, seemingly incomprehensible, neural psychiatric syndrome and say that the standard Freudian view is wrong, that, in fact, you can come up with a precise explanation in terms of the known neural anatomy of the brain.
 • Det er et storartet eksempel på den typen ting vi gjør, ta et merkelig, tilsynelatende uforståelig nevropsykiatrisk syndrom og si at den klassiske freudianske oppfatningen er feil, at man faktisk kan komme opp med en nøyaktig forklaring utifra den kjente nevroanatomien i hjernen.
 • But I discovered, in researching further, really wanting precise reference, that one of the original lead birds had been sold at Christie's in 1994, and so I contacted an antiquarian bookseller who had the original Christie's catalogue, and in it I found this magnificent picture, which included a size reference.
 • Men jeg oppdaget, da jeg undersøkte videre etter presise referanser, at fuglen hadde -- en av de originale blyfuglene hadde blitt solgt på Christie's i 1994, så jeg kontaktet en bruktbokselger som hadde originalutgaven av katalogen til Christie's, og der fant jeg dette utsøkte bildet, som inkluderte en størrelsesreferanse.

Eksempler på bruk

 • The measurements need to be precise.
 • To be precise, I go, because I am forced to.
 • What's your precise location.
 • My watch is very precise.
 • Precise measurements are necessary.
 • The measurements must be precise.
 • The distinction is not always precise.
 • Precise measurements are required.
 • What's the precise meaning of that word?
 • Precise measurements are needed.

Ord som likner på precise

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "backspacer" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet motsetninger tiltrekker hverandre en god oversettelse for det engelske ordet there is a lid for every pot?