polish på bokmål

Vi har 18 oversettelser av polish i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til polish.

Gradbøying av polish som adjektiv

 • Positiv: Polish
 • Komparativ: polisher / more Polish
 • Superlativ: polishest / most Polish

Bøyelsen av polish som verb

 • Infinitiv: (to) polish
 • Presens: polish / polishes
 • Preteritum: polished
 • Perfektum: (have) polished

Bøyelsen av polish som substantiv

 • Entall: polish
 • Flertall: polishes

Anagram av polish

pholis

Definisjoner av polish som substantiv

Definisjoner av polish som verb

 • To shine; to make a surface very smooth or shiny by rubbing, cleaning, or grinding.
 • To refine; remove imperfections from.
 • To apply shoe polish to shoes.
 • To become smooth, as from friction; to receive a gloss; to take a smooth and glossy surface.

Definisjoner av polish

 • A West Slavic language spoken primarily in Poland.
 • Of or relating to Poland, Poles, or the Polish language.
 • To clean a surface to the point of reflectiveness.

Eksempler med oversettelse

 • She speaks Polish.
 • Hun snakker polsk.
 • I am married to a Polish woman.
 • Jeg er gift med en polsk kvinne.
 • I'm looking for a lipstick to go with this nail polish.
 • Jeg leter etter en leppestift som matcher denne neglelakken.

Eksempler på bruk

 • A good silver polish will remove tarnish easily.
 • The floor was waxed to a high polish.
 • The lecturer showed a lot of polish at his last talk.
 • He polished up the chrome until it gleamed.
 • The band has polished its performance since the last concert.
 • Steel polishes well.
 • Maya the Bee isn't a Polish cartoon, you know that? It was written in Germany, animated in Japan, and was translated into the Polish language.
 • I became acquainted with beautiful Polish women at the university in Brazil, and I also met there some very friendly people who could speak Polish.
 • We must polish the Polish furniture.
 • It's a Polish name.
 • I'm Polish.
 • They're Polish.
 • Where did you polish them?
 • It has been written in Polish!
 • Do you know this Polish proverb?
 • There's no way to polish a hedgehog.

Ord som likner på polish

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "xxxA" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet rottetann-tang en god oversettelse for det engelske ordet rat tooth forceps?