media på bokmål

Vi har to oversettelser av media i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til media.

Synonymer av media

mass mediamedia

Anagram av media

amide

Definisjoner av media som substantiv

Definisjoner av media

 • Plural form of medium.
 • Materials and tools used by the artist to create the visual elements perceived by the viewer.
 • Storage and transmission tools used to store and deliver information or data.
 • Mass communication means, including books, newspapers, magazines, radio, television, motion pictures and recordings.

Eksempler med oversettelse

 • Don't believe the media.
 • Ikke tro på media.
 • Rarely has a debate attracted so much media attention.
 • Det er sjelden en debatt har tiltrukket seg så mye medieoppmerksomhet.
 • The media has only discussed one thing in the last few months; the economic crisis.
 • De siste månedene har mediene omtalt bare ett emnet: den økonomiske krisen.
 • The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages​​. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.
 • 26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven til Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurs som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap som er fullt av liv - fremmer studier og respekt for språk på en ganske praktisk måte.

Eksempler på bruk

 • As a result of the rise of, first, television news and entertainment media and, second, web-based media, traditional print-based media have declined in popularity.
 • Some celebrities dislike press conferences, where the media bombard them with questions.
 • She gave fifteen interviews to Brazilian media, and seven to foreign media.
 • For the consumers of media information, it is important to remember that political news is rarely, if ever, neutral because the content of media publications is almost always biased in some way at the discretion of publisher.
 • It is not possible to record in this media.
 • Never believe the mass media.
 • Tom faced the media scrum.
 • The media are not reporting these stories.
 • Never trust the mass media.
 • Tom didn't talk to the media.
 • You're being brainwashed by the media! "What are you talking about?"
 • The government tends to control the media.

Ord som likner på media

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "gainfulness" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet teddybjørnelsker en god oversettelse for det engelske ordet arctophile?