media på bokmål

Vi har to oversettelser av media i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til media.

Synonymer av media

mass mediamedia

Anagram av media

amide

Definisjoner av media som substantiv

Definisjoner av media

 • Plural form of medium.
 • Materials and tools used by the artist to create the visual elements perceived by the viewer.
 • Storage and transmission tools used to store and deliver information or data.
 • Mass communication means, including books, newspapers, magazines, radio, television, motion pictures and recordings.

Eksempler med oversettelse

 • Don't believe the media.
 • Ikke tro på media.
 • Rarely has a debate attracted so much media attention.
 • Det er sjelden en debatt har tiltrukket seg så mye medieoppmerksomhet.
 • The media has only discussed one thing in the last few months; the economic crisis.
 • De siste månedene har mediene omtalt bare ett emnet: den økonomiske krisen.
 • The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages​​. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.
 • 26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven til Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurs som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap som er fullt av liv - fremmer studier og respekt for språk på en ganske praktisk måte.
 • So we investigated the role of social media and found the using social media produced a solid double-digit increase in oxytocin.
 • Så vi undersøkte rollen til sosial media og fant at å bruke sosiale medier produserede en solid to-sifret økning i oksytosin.
 • So when the Audio Home Recording Act of 1992 was passed, the media businesses gave up on the idea of legal versus illegal distinctions for copying because it was clear that if Congress was acting in their framework, they might actually increase the rights of citizens to participate in our own media environment.
 • Så da "Hjemmeopptaksloven av 1992" var vedtatt, gav medieindustrien opp ideen om skiller mellom lovlig og ulovlig kopiering fordi det var åpenbart at hvis Kongressen handlet innen sitt rammeverk, kunne de faktisk komme til å styrke borgernes rettigheter til å delta i vårt eget mediemiljø.
 • SP: I'm not the media, dammit!
 • Pink: Jeg er ikke media, for faen!
 • For example, through social media.
 • For eksempel, gjennom sosiale medier.
 • But media abundance never works that way.
 • Men mediaoverflod virker aldri slik.
 • That's what happens when the media's space expands.
 • Det er det som skjer når medias rom i samfunnet utvides.

Eksempler på bruk

 • As a result of the rise of, first, television news and entertainment media and, second, web-based media, traditional print-based media have declined in popularity.
 • Some celebrities dislike press conferences, where the media bombard them with questions.
 • The government tends to control the media.
 • I had otitis media last year.
 • They wanted to get some media attention.
 • Once you get used to electronic media, you can no longer do without them.
 • None of her friends were really big on social media.
 • The media only pays attention to hotshots.
 • The media doesn't distribute the news.
 • More and more people are on social media these days.
 • The media doesn't distribute this news.
 • The media doesn't report this news.

Ord som likner på media

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "taking apart" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet Det er alltid seierherren som skriver historien en god oversettelse for det engelske ordet Until the Lions Produce Their Own Historian, the Story Of the Hunt Will Glorify Only the Hunter?