however på bokmål

Vi har 13 oversettelser av however i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til however.

Avledede ord av however

however much

Anagram av however

whoever

Definisjoner av however som adverb

Definisjoner av however

 • [Phrase implying that the following clause is contrary to prior belief].
 • In spite of that.
 • in opposition to this fact (Re. restriction, opposition)
 • From another point of view.

Eksempler med oversettelse

 • However, exceptions have occurred.
 • Men unntak har forekommet.
 • Anatomical breast implants, however, could also deform the shape of the breast if they rotate sideways.
 • Anatomiske brystimplantater vil imidlertid også kunne gi en formendring på brystets formen hvis de roterer sideveis.
 • Sound needs matter to propagate through, however cosmic noise or electromagnetic waves don't.
 • Lyd trenger materie å forplante seg i, men kosmisk støy eller elektromagnetisk stråling trenger det ikke.
 • However that's also the greatest feeling.
 • Uansett er det også den beste følelsen.

Eksempler på bruk

 • He told me not to do it; however, I did it.
 • However clear you think you've been, many questions will remain.
 • Let me know when you've had your interview, however it goes.
 • However did you do that?
 • Do it however you want.
 • However far he may get, there'll be many that get further.
 • However much you prepare for the exam, there will still be a few questions on which you won't be sure of the answer.
 • You may act however you wish.
 • However fast you may walk, you can't catch up with him.
 • Air travel is fast; sea travel is, however, restful.
 • However, it is good if one can speak English well.
 • It's already September; however, it is very hot.
 • However you do it, the result will be the same.
 • Any translation, however good, will clearly fall short of the original.
 • Brush your teeth, however sleepy you are.
 • However busy you may be, you must do your homework.
 • However hard one may work, one cannot master a foreign language in a year or two.

Ord som likner på however

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "lamblike" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet overskyet en god oversettelse for det engelske ordet nubilous?