however på bokmål

Vi har tolv oversettelser av however i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til however.

Avledede ord av however

however much

Anagram av however

whoever

Definisjoner av however som adverb

Definisjoner av however

 • [Phrase implying that the following clause is contrary to prior belief].
 • In spite of that.
 • in opposition to this fact (Re. restriction, opposition)
 • From another point of view.

Eksempler med oversettelse

 • However, exceptions have occurred.
 • Men unntak har forekommet.
 • Anatomical breast implants, however, could also deform the shape of the breast if they rotate sideways.
 • Anatomiske brystimplantater vil imidlertid også kunne gi en formendring på brystets formen hvis de roterer sideveis.
 • Sound needs matter to propagate through, however cosmic noise or electromagnetic waves don't.
 • Lyd trenger materie å forplante seg i, men kosmisk støy eller elektromagnetisk stråling trenger det ikke.
 • However that's also the greatest feeling.
 • Uansett er det også den beste følelsen.
 • What you can do, however, is foster public health measures and the like that will encourage the evolution of avirulence.
 • Det dere derimot kan gjøre, er å begunstige folkehelsetiltak og liknende som vil oppmuntre evolusjonen av avirulens.
 • So my idea was, when this chap looks at an object, when he looks at his -- any object for that matter, it goes to the visual areas and, however, and it's processed in the fusiform gyrus, and you recognize it as a pea plant, or a table, or your mother, for that matter, OK? And then the message cascades into the amygdala, and then goes down the autonomic nervous system.
 • Så min ide var at når denne fyren ser på en gjenstand, når han ser på sin -- en hvilken som helst gjenstand for den saks skyld, så går det til synsområdene og -- uansett, og det blir behandlet i gyrus fusiforme, og du gjenkjenner det som en erteplante, eller et bord, eller din mor for den saks skyld, OK? Dermed flommer meldingen inn i amygdala, og går videre ned i det autonomiske nervesystemet.
 • However, your brain isn't doubling every two years.
 • Men, hjernen din dobler seg ikke annet hvert år.
 • However, I felt like I had looked at enough photos of dodo skulls to actually be able to understand the topology and perhaps replicate it -- I mean, it couldn't be that difficult.
 • I alle fall, jeg følte jeg hadde sett nok bilder av dodohodeskaller til at jeg kunne forstå topologien og kanskje kopiere den -- jeg mener, så vanskelig kunne det ikke være.
 • This one, however, is in central British Columbia where I photographed it.
 • Denne ligger faktisk sentralt i British Columbia hvor jeg fotograferte den.
 • There has, however, been no concomitant increase in the resources available to police forces.
 • Det har imidlertid ikke vært noen samtidig forøkning i ressurser tilgjengelig for politistyrkene.

Eksempler på bruk

 • He told me not to do it; however, I did it.
 • However clear you think you've been, many questions will remain.
 • Let me know when you've had your interview, however it goes.
 • However did you do that?
 • Do it however you want.
 • However far he may get, there'll be many that get further.
 • However much you prepare for the exam, there will still be a few questions on which you won't be sure of the answer.
 • However tired you may be, you must finish that work today.
 • However tired I may be, I must work.
 • However tired you may be, you must do it.
 • However late you may be, be sure to wake me.
 • However fast you may try to run, you will never beat a motorbike.
 • However fast you run, you won't be in time.
 • However humble it is, there is no place like home.
 • However small it may be, I want a house of my own.
 • I'd rather have a room of my own, however small it may be.
 • I'll buy that old clock, however expensive it is.

Ord som likner på however

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "camelia" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet Brote som brudekjolen på bryllupsnatta en god oversettelse for det engelske ordet Off Like a Prom Dress?