host på bokmål

Vi har åtte oversettelser av host i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til host.

Bøyelsen av host som verb

 • Infinitiv: (to) host
 • Presens: host / hosts
 • Preteritum: hosted
 • Perfektum: (have) hosted

Bøyelsen av host som substantiv

 • Entall: host
 • Flertall: hosts

Anagram av host

shottosh

Definisjoner av host som substantiv

Definisjoner av host som verb

Definisjoner av host

 • Organism that harbors a virus, parasite, or other pathogen, typically providing nourishment and shelter.
 • A person or organization responsible for running an event.
 • A moderator or master of ceremonies for a performance.
 • To run software made available to a remote user or process.
 • Thin disk of unleavened bread used in a religious service, especially in the celebration of the eucharist.

Eksempler på bruk

 • A good host is always considerate of the guest’s needs.
 • Our company is host of the annual conference this year.
 • The host was terrible, but the acts themselves were good.
 • Viruses depend on the host that they infect in order to be able to reproduce.
 • The so-called junk DNA is known, so far, to provide no apparent benefit to its host.
 • Tom will be the host.
 • When you don't know what to do, ask the host.
 • Can you help me host my website?
 • He had reckoned without his host.
 • I want to thank my host family.
 • The new TV host is a little rigid.
 • I've been a terrible host.
 • Who will host the party?
 • A host of friends came to see me off.
 • How is your host family?

Ord som likner på host

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "calendar method" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet situasjon som hentet ut av Franz Kafkas «Prosessen» en god oversettelse for det engelske ordet Kafkaesque?