hide på bokmål

Vi har 23 oversettelser av hide i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til hide.

Bøyelsen av hide som verb

 • Infinitiv: (to) hide
 • Presens: hide / hides
 • Preteritum: hid
 • Perfektum: (have) hidden

Bøyelsen av hide som substantiv

 • Entall: hide
 • Flertall: hides

Definisjoner av hide som substantiv

 • The skin of an animal.
 • One's own life or personal safety, especially when in peril.
 • A medieval land measure equal to the amount of land that could sustain one free family; usually 100 acres. Forty hides equalled a barony.

Definisjoner av hide som verb

 • To put something in a place where it will be harder to discover or out of sight.
 • To put oneself in a place where one will be harder to find or out of sight.
 • To beat with a whip made from hide.

Definisjoner av hide

 • To put something in a place where it will be harder to discover or out of sight.
 • To prevent from being seen or discovered.
 • Skin of an animal.

Eksempler med oversettelse

 • You've got to hide.
 • Du må gjemme deg.
 • Don't hide under the bed.
 • Ikke gjem deg under sengen.
 • Let's find somewhere else to hide this.
 • La oss finne et annet sted å gjemme dette.
 • Cockroaches hide themselves during the day.
 • Kakerlakker gjemmer seg om dagen.
 • Let's hide behind the curtain.
 • Vi gjemmer oss bak gardinen.
  La oss gjemme oss bak gardinen.
 • I can't hide my feelings.
 • Jeg kan ikke skjule mine følelser.
 • That's your job as a storyteller, is to hide the fact that you're making them work for their meal.
 • Det er jobben din som forteller, å skjule det faktum at du får dem til å jobbe for føden.
 • That's why we need to feel our response now while the lights are still on, because if we wait until the crisis takes hold, we may panic and hide.
 • Det er årsaken til at vi må kjenne vår besøkelsestid mens lysene fremdeles er på, for hvis vi venter til krisen brer om seg, kan vi komme til å få panikk og gjemme oss.
 • There are fatshionistas who reclaim their bodies and their beauty by wearing fatkinis and crop tops, exposing the flesh that we're all taught to hide.
 • Moteløver tar tilbake kroppen sin, skjønnheten sin ved å ha på seg "fatkinis" og magetopper, og viser dermed kroppsfettet vi har lært at vi skal skjule.

Eksempler på bruk

 • He hides his magazines under the bed.
 • The politicians were accused of keeping information hidden from the public.
 • Maybe Tom's got something to hide.
 • We'll hide it.
 • Run and hide.
 • Don't hide behind that.
 • Don't hide in there.
 • What's Tom trying to hide?
 • Where did you hide?
 • You can't hide from me.
 • Where did he hide them?
 • There's nowhere you can hide.

Ord som likner på hide

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "acanthopterygian" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet (fra latin) "min synd" bekjennelse en god oversettelse for det engelske ordet mea culpa?