final på bokmål

Vi har syv oversettelser av final i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til final.

Gradbøying av final som adjektiv

 • Positiv: final
 • Komparativ: finaller / more final
 • Superlativ: finallest / most final

Bøyelsen av final som substantiv

 • Entall: final
 • Flertall: finals

Definisjoner av final som substantiv

Definisjoner av final som adjektiv

 • last; ultimate.
 • Conclusive; decisive.
 • Respecting an end or object to be gained; respecting the purpose or ultimate end in view.
 • word-final, occurring at the end of a word.

Definisjoner av final

 • After all the others.
 • A test or examination given at the end of a term or class.

Eksempler med oversettelse

 • We've made a final decision.
 • Vi har tatt en endelig beslutning.
 • The airline makes sure to send your luggage all the way to the final destination as soon as possible, or at a later date at the passenger's choice.
 • Flyselskapet sørger for å sende bagasjen din helt til endelig bestemmelsessted, snarest mulig, eller på et senere tidspunkt etter passasjerens valg.
 • But now one final thing.
 • Men nå, en siste ting.
 • Another final motivation is that panpsychism might help us to integrate consciousness into the physical world.
 • En annen siste motivasjon er at panpsykisme kan hjelpe oss å integrere bevissthet med den fysiske verden.
 • And what parts of the seed husk we don't digest, actually become part of the final, physical composite.
 • Og de delene av frøkapslene som ikke blir fordøyd, blir faktisk en del av den endelige fysiske kompositten.
 • The final step is, of course, the product, whether it's a packaging material, a table top, or building block.
 • Det siste steget er selvfølgelig produktet, om det er emballasje, en bordplate eller en byggestein.
 • And because 100 percent of what we put in the tool become the final product, even the parts that aren't digested become part of the structure, we're getting incredible yield rates.
 • Og siden 100 prosent av hva vi putter inn i formen blir det endelige produktet, blir selv de delene som ikke blir fordøyd, en del av strukturen, så vi får utrolige utnyttelsesprosenter.
 • The final thing is, again just to reiterate that there's this practical part, and so we've made these anti-quorum sensing molecules that are being developed as new kinds of therapeutics.
 • En siste ting, for å understreke at det finnes praktiske mulgheter her, og derfor har vi jo laget disse anti-quorum sansing molekyler som er blitt utviklet som nye terapiformer.
 • And the final thing is that there is a very tight coupling between the regulation of our body within the brain and the body itself, unlike any other coupling.
 • Og den siste er at det er en veldig nærhet mellom kroppsreguleringen innen hjernen og kroppen selv, til forskjell fra alle andre koblinger.

Eksempler på bruk

 • Final solution.
 • The final day of a school term.
 • A final judgment.
 • The battle of Waterloo brought the contest to a final issue.
 • The decision is final.
 • The final score was two to nothing.
 • This is the final struggle.
 • That's my final offer.
 • This novel was one of his final works.
 • I have one final question for you.
 • What is your final destination?
 • All sales are final.
 • That's my final answer.
 • It was the final straw.

Ord som likner på final

Dine siste søk

Siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "odontiasis" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det engelske ordet combine en god oversettelse for det norske ordet føre sammen?