fill på bokmål

Vi har seks oversettelser av fill i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til fill.

Bøyelsen av fill som verb

 • Infinitiv: (to) fill
 • Presens: fill / fills
 • Preteritum: filled
 • Perfektum: (have) filled

Bøyelsen av fill som substantiv

 • Entall: fill
 • Flertall: fills

Antonymer av fill

empty

Definisjoner av fill som substantiv

 • A sufficient or more than sufficient amount.
 • An amount that fills a container.
 • The filling of a container or area.
 • Inexpensive material used to occupy empty spaces, especially in construction.
 • Soil and/or human-created debris discovered within a cavity and exposed by excavation; fill soil.

Definisjoner av fill som verb

Definisjoner av fill

 • To have a right, title, or office.
 • To make full.

Eksempler med oversettelse

 • Fill out the form below.
 • Fyll ut skjemaet under.
 • Fill out this form, please.
 • Vennligst fyll ut dette skjemaet.
 • I think of you, and I smile. Thank you for the memories which fill my heart to the brim with happiness.
 • Jeg tenker på deg, og smiler. Takk for minnene som fyller mitt hjerte til randen med lykke.
 • So whenever I fill up my gas, I think of that liter, and how much carbon.
 • Så hver gang jeg fyller drivstoff, tenker jeg på den literen, og mengden karbon.
 • And then when you've had your fill of that, you can click on one more link.
 • Og når du har fått sett nok, kan du klikke på en annen link.
 • The brain doesn't need to fill that in.
 • Hjernen trenger ikke å fylle inn dette.
 • We can't stop ourselves from wanting to complete the sentence and fill it in.
 • Vi klarer ikke å la være å ville fullføre setningen ved å fylle tomrommet.
 • Now there's a lot of ways to fill and get yourself a nice smooth finish.
 • Det er mange måter å ordne en fin, glatt overflate på.
 • What happens is, these guys start multiplying and they fill up this entire scaffold.
 • Det som skjer er at disse begynner å formere seg, og de fyller hele stillaset.
 • So you have a clock, you have protein, and now a silk cup like this can be thrown away without guilt -- (Applause) unlike the polystyrene cups that unfortunately fill our landfills everyday.
 • Så man har en klokke, man har protein, og nå kan en silkekopp som denne bli kastet uten skyldfølelse -- (Applaus) ulikt isoporkoppene som dessverre fyller søppelfyllingene våre hver dag.

Eksempler på bruk

 • The bucket filled with rain.
 • The sails fill with wind.
 • My heart filled with joy.
 • The pharmacist filled my prescription for penicillin.
 • We can't let the library close! It fills a great need in the community.
 • Sorry, no more applicants. The position has been filled.
 • Don't feed him any more: he's had his fill.
 • The mixer returned to the plant for another fill.
 • That machine can do 20 fills a minute.
 • This paint program supports lines, circles, and textured fills.
 • The ruins of earlier buildings were used as fill for more recent construction.
 • Tom ate his fill.
 • Who will fill in for Tom when he is away?
 • Tom will fill in.
 • Could you fill it up and take a look at the oil, too?
 • Can someone fill me in?
 • Fill it up.
 • How much gas do you want? "Fill 'er up.
 • I've had my fill of the tea.
 • Fill me in.
 • No one else can fill that job.

Ord som likner på fill

Dine siste søk

Siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "calligraphist" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet periferien på en solflekk en god oversettelse for det engelske ordet plage?