eventually på bokmål

Vi har fire oversettelser av eventually i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Definisjoner av eventually som adverb

Eksempler med oversettelse

 • Our fossil fueled based industrial civilization will eventually collapse.
 • Vår industrielle sivilisasjon basert på fossilt drivstoff vil til slutt kollapse.
 • Where they burn books, they will eventually burn people.
 • Der man brenner bøker, vil man til slutt også brenne mennesker.
 • But I do think we're going to figure it out eventually.
 • Men jeg tror vi vil finne det ut til slutt.
 • And eventually, they will listen.
 • Og på sikt vil de høre etter.
 • And we eventually broke the code.
 • Og til slutt knakk vi koden.
 • Eventually, it freezes -- not because it's a bad computer, but because it has too much to do at once.
 • Til slutt låser den seg kanskje -- ikke fordi det er en dårlig datamaskin, men fordi den hadde for mye å gjøre samtidig.
 • Eventually I was detected, of course, in Egypt.
 • Til slutt ble jeg oppdaget, selvfølgelig var det i Egypt.
 • ZB: Every soldier eventually wants to go in combat.
 • B: Enhver soldat ønsker etterhvert å dra i strid.
 • But I eventually came to the conclusion that that just didn't work for systematic reasons.
 • Men til slutt konkluderte jeg med at det bare ikke ville fungere, av systematiske årsaker.
 • Eventually, we're going to be using all sorts of vehicles for different payload capacities and different ranges.
 • Etterhvert kommer vi til å bruke alle slags farkoster med forskjellig nyttelast-kapasitet og rekkevidde.

Eksempler på bruk

 • You would've seen it eventually.
 • We'll get it right eventually.
 • Tom will get it right eventually.
 • Eventually, Tom will tell me everything I want to know.
 • I'm sure you'll eventually be able to do that.
 • We'll have to tell Tom eventually.
 • I'll get there eventually.
 • I could do that again eventually.
 • We'll eventually have to tell Tom.
 • If you eat a lot, you'll eventually get fat.

Ord som likner på eventually

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "painted leaf" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet Bedre Føre Var Enn Etter Snar en god oversettelse for det engelske ordet An Ounce Of Prevention Is Worth a Pound Of Cure?