ended på bokmål

Vi har fire oversettelser av ended i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Eksempler med oversettelse

 • After long reflection, I ended up making things as they go.
 • Etter lang betenkning, ender jeg opp med å lage ting på slump.
 • And I ended up on top.
 • Og jeg endte på toppen.
 • That's where it ended a few months ago.
 • Her endte vi opp for noen få måneder siden.
 • Musicians who ended up there did the best they could.
 • Musikere som endte her gjorde som best de kunne.
 • That day I ended up spending nearly 60.
 • Den dagen endte jeg med å bruke nærmere 60.
 • I ended up with this: my Maltese Falcon.
 • Til slutt satt jeg igjen med denne: min Malteserfalk.
 • And this is, after some acid etching, the one that I ended up with.
 • Og dette er, etter litt syreetsing, den jeg fikk til slutt.
 • I ended up at this really fancy party.
 • Jeg endte opp på en skikkelig fin fest.
 • Whatever I ended up being good at, I would strive to be worthy of the second chance I was given.
 • Uansett hva jeg kom til å ende opp med å være flink til ville jeg strebe for å vise meg verdig den ekstra sjansen jeg fikk.
 • And you see where it ended in these various spring days, June, May, then October.
 • Dere ser hvor den endte på ulike tidspunkt i 2006 og 2007 juni, mai, så oktober.

Eksempler på bruk

 • She ended up getting married to him.
 • I ended up winning.
 • That ended better than I expected.
 • This performance has ended.
 • Recess ended.
 • The party ended at nine.
 • The lesson has ended.
 • Dan ended up in jail.
 • I'm just happy it ended so well.
 • The contract was ended.

Ord som likner på ended


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "occlusive" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet (en som) antyder en god oversettelse for det engelske ordet aesopian?