dry på bokmål

Vi har 15 oversettelser av dry i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til dry.

Gradbøying av dry som adjektiv

 • Positiv: dry
 • Komparativ: drier / more dry
 • Superlativ: driest / most dry

Bøyelsen av dry som verb

 • Infinitiv: (to) dry
 • Presens: dry / dries
 • Preteritum: dried
 • Perfektum: (have) dried

Bøyelsen av dry som substantiv

 • Entall: dry
 • Flertall: dries

Antonymer av dry

wet

Definisjoner av dry som verb

 • To lose moisture.
 • To remove moisture from.

Definisjoner av dry som adjektiv

Definisjoner av dry

 • (Almost) free from liquid or moisture.
 • A classification for wine with a relatively low sugar content.
 • Of weather without precipitation (rain, hail, snow etc.).
 • To lose moisture, usually through evaporation or absorption.
 • To remove the moisture and make dry.
 • (Of cows, goat, etc) Not producing milk (any more).
 • To lose part of the moisture, to start drying.

Eksempler med oversettelse

 • It rained after it had been dry for many weeks.
 • Det regnet etter at det hadde vært tørt i flere uker.
 • I need that oil that helps with rashes and dry skin.
 • Jeg trenger det olje som hjelper mot utslett og tørr hud.
 • I hope that the weather will be dry.
 • Jeg håper det blir tørt vær.
 • I hope the weather will be dry.
 • Jeg håper det blir tørt vær.
 • And I took out a centrifuge and dry ice and needles and tubes.
 • Og jeg tok ut en sentrifuge og tørris og nåler og ampuller.
 • But it doesn't just happen in the dry academic field of psychology.
 • Men det skjer ikke bare innen tørr akademisk psykologi.
 • When I watched you toweling yourself dry, I wanted to leap and unman you with a snap.
 • Når jeg så deg tørke deg med håndkledet, ville jeg springe frem og avmanne deg med et knekk.

Eksempler på bruk

 • Could you hand me a dry towel?
 • My throat feels itchy and dry.
 • Cover the chicken as it bakes or it'll get too dry.
 • Dry alcohol is 200 proof.
 • I like to take a dry sherry before lunch on Sundays.
 • A former alcoholic, he's been dry for almost a year now.
 • You'll have to drive out of this dry county to find any liquor.
 • It was a dry house.
 • The clothes dried on the line.
 • Devin dried her eyes with a handkerchief.
 • Dry wood burns quickly.
 • Dry sand absorbs water.
 • Bring me a dry towel.
 • It is hot, no doubt, but then the heat is dry.
 • It rained after it had been dry for many weeks.
 • Keep your cigarettes dry.
 • The well has run dry.
 • The well ran dry.
 • My throat feels dry.
 • My throat feels dry and raw and scratchy.

Dine siste søk

dry

Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "game warden" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet familiesirkel familiegruppe beslektet via blodsbånd eller inngifte en god oversettelse for det engelske ordet kin group?