crazy på bokmål

Vi har 17 oversettelser av crazy i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til crazy.

Gradbøying av crazy som adjektiv

 • Positiv: crazy
 • Komparativ: crazier / more crazy
 • Superlativ: craziest / most crazy

Bøyelsen av crazy som substantiv

 • Entall: crazy
 • Flertall: crazies

Definisjoner av crazy som substantiv

Definisjoner av crazy som adverb

Definisjoner av crazy som adjektiv

Definisjoner av crazy

 • Mentally ill; affected with madness or insanity.

Eksempler med oversettelse

 • Isn't that crazy?
 • Er ikke det sprøtt?
 • Are you crazy?
 • Er du gal?
 • Everybody probably thinks I'm crazy.
 • Alle tror nok jeg er gal.
 • I think that Delbert is crazy.
 • Jeg tror Delbert er gal.
 • Most people think I'm crazy.
 • De fleste tror jeg er gal.
  Folk flest tror jeg er gal.
 • Tom thought I was crazy.
 • Tom trodde jeg var gal.
 • It is crazy of you to put your life at risk.
 • Det er sinnsykt av deg å sette livet ditt i fare.
 • The essay itself isn't a problem, but it is all this devastating questions and glossary that makes me really crazy!
 • Essayet selv er ikke noe problem, men det er alle de fordervelige spørsmålene og ordforklaringene som gjør meg forferdelig gal!
 • John ran like crazy to the train station to catch the last train.
 • John sprang som en gal til jernbanestasjonen for å nå det siste toget.
 • I mean, is it crazy to think that this girl, in the back, at the right, in 15 years, might be sharing the idea that keeps the world beautiful for your grandchildren? It's not crazy; it's actually happening right now.
 • Jeg mener, det er galskap å tenke på at denne jenta, i bakgrunnen, til høyre, om 15 år, kanskje deler idéen som bevarer verden vakker for dine barnebarn? Det er ikke galskap, det skjer faktisk akkurat nå.

Eksempler på bruk

 • That trick was crazy good.
 • They went crazy.
 • We're not crazy.
 • We're both crazy.
 • We're all crazy.
 • Tom went crazy.
 • You think I'm crazy, don't you?
 • Tom was crazy.
 • Tom looks crazy.
 • I'll go crazy if this keeps up.
 • You seemed crazy.

Ord som likner på crazy

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "cackler" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet fyrverkeri (hveser) en god oversettelse for det engelske ordet fizgig?