completed på bokmål

Vi har syv oversettelser av completed i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til completed.

 • Engelsk
  Norsk (Bokmål)
 • completed structure

Gradbøying av completed som adjektiv

 • Positiv: completed
 • Komparativ: more completed
 • Superlativ: most completed

Avledede ord av completed

uncompleted

Definisjoner av completed som adjektiv

Eksempler med oversettelse

 • We will move into our new house next month if it is completed by then.
 • Vi flytter inn i det nye huset vårt neste måned, om det er ferdig innen da.
 • The new skyscraper, which will consist of two intertwined 1212-meter towers, is expected to be completed in 2022.
 • Den nye skyskraperen, som vil bestå av to sammenflettede, 1212 meter høye tårn, er beregnet å være ferdig i 2022.
 • We'll get everyone to register their trials, they'll post the protocol, they'll say what they're going to do before they do it, and then afterwards we'll be able to check and see if all the trials which have been conducted and completed have been published.
 • Alle studier skal registreres og alle protokoller fremlegges, og si hva de skal gjøre før de gjør det, så etterpå kan vi kontrollere om alle studiene som har vært gjennomført har blitt publisert.
 • This is an image I just recently completed, that is -- when you stand back at a distance, it looks like some kind of neo-Gothic, cartoon image of a factory spewing out pollution.
 • Dette er et bilde jeg nylig fullførte, som er -- når du står på avstand, ser det ut som et slags neo-gotisk, tegneseriebilde av en fabrikk som spyr ut forurensning.

Eksempler på bruk

 • Have you already completed this task?
 • Once the sketch is completed, ink it with a nib pen.
 • As yet, I have not completed the sweater.
 • As yet, I have not completed the work.
 • Is the work completed?
 • Tom completed the mission.
 • I should have completed it before summer.
 • The sentence has to be completed like this:
 • The job will be completed before tomorrow.
 • The research is completed?

Ord som likner på completed

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "youngish" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet Ane Fred og Ingen Fare en god oversettelse for det engelske ordet Living in a Fool's Paradise?