certainly på bokmål

Vi har 18 oversettelser av certainly i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Avledede ord av certainly

uncertainly

Definisjoner av certainly som adverb

Definisjoner av certainly

 • The expression of a positive affirmation.
 • With certainty.

Eksempler med oversettelse

 • His sister and I will certainly become good friends.
 • Søsteren hans og jeg vil nok bli gode venner.
 • This bad weather will certainly have an effect on the crops.
 • Dette dårlige været vil nok påvirke avlingene.
 • That's certainly nothing to worry about.
 • Det er absolutt ingenting å bekymre seg for.
 • If there's a place you gotta be right now, it is certainly here!
 • Og er det et sted du må være akkurat nå, så er det jo her!
  Hvis det er et sted du må være akkurat nå, så er det jo her!
 • So, certainly the challenge was there.
 • Så utfordringen var der, helt klart.
 • and so I don't know a lot of the tricks, like, I don't know how my friend Mike gets beautiful, shiny surfaces with his Sculpey; I certainly wasn't able to get it.
 • og derfor kan jeg ikke alle de triksene, dere vet, jeg vet ikke hvordan min venn Mike får nydelige, blanke overflater med sin leire; jeg fikk det i alle fall ikke.
 • I'm sure, probably all of you here, or certainly the very vast majority of you, have had what you might call a spiritual experience, a moment in your lives when, for a few seconds, a minute perhaps, the boundaries of your ego dissolved.
 • Jeg er sikker på at sannsynligvis alle dere, eller sikkert de aller fleste av dere, har hatt det man kan kalle en åndelig opplevelse, et øyeblikk i livet da, i noen sekunder, et minutt kanskje, grensene for egoet ditt oppløst.
 • CP: There are, certainly.
 • CP: Det gjør det, helt sikkert.
 • It turned out that Justin was almost certainly not autistic.
 • Det viste seg at Justin nesten helt sikkert ikke var autistisk.
 • It certainly impacted the way we think about TED's future, and perhaps the world's future overall.
 • Det har iallefall påvirket måten vi ser på TEDs framtid, og kanskje verdens fremtid generelt.

Eksempler på bruk

 • The accident was certainly caused by human error.
 • That was certainly sweet of him.
 • You may certainly join us for dinner.
 • Would you like it with ice? Certainly, and with lemon please.
 • I'll certainly go and see him.
 • If it had not been for your help, I would certainly have failed.
 • It's certainly a thrill.
 • It's certainly a waste of time.
 • The place is certainly worth seeing.
 • And unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
 • Susan may not come, but Betty certainly will.
 • Certainly there is nothing that will separate people more, and nothing so easy to slip into.
 • He will certainly attend the meeting.
 • Bob will certainly attend the meeting.

Ord som likner på certainly


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "data-based" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det engelske ordet also en god oversettelse for det norske ordet så vel som?