certain på bokmål

Vi har 15 oversettelser av certain i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Gradbøying av certain som adjektiv

 • Positiv: certain
 • Komparativ: certainer / more certain
 • Superlativ: certainest / most certain

Antonymer av certain

uncertain

Anagram av certain

ceratincreatin

Definisjoner av certain som adjektiv

 • Sure, positive, not doubting.

Definisjoner av certain

 • Without any doubt or possibility of deviation.
 • Having been determined but unspecified.

Eksempler med oversettelse

 • There’s a monster under my bed, I’m certain of that.
 • Det er et monster under sengen min, det er jeg helt sikker på.
 • You just know that you have certain beliefs.
 • Dere bare vet at dere har visse overbevisninger.
 • And they come in a certain order, at a certain time.
 • Og de kommer i en bestemt rekkefølge, på bestemte tidspunkter.
 • How many of you see that sort of boundary, with the Necker cube floating in front of the circles? Can you see it? Well, you know, in effect, the boundary's really there, in a certain sense.
 • Hvor mange av dere ser denne slags rammen, med denne Necker terningen flytende foran sirklene? Kan dere se det? Alt i alt, rammen er faktisk tilstede der, på en bestemt måte.
 • We have to know from ourselves, there are certain states of mind that are conducive to this flourishing, to this well-being, what the Greeks called eudaimonia, flourishing.
 • Vi må vite at det er visse sinnstilstander som fremmer en slik oppblomstring, en slik velvære, det grekerne kalte eudaimonia, blomstring.
 • Now none of these companies are doing this out of altruism; they're doing it because they're learning that a certain kind of sharing is in their self-interest.
 • Nå gjør ingen av disse selskapene dette ut av altruisme; de gjør det fordi de lærer at en viss form for deling er i deres egen interesse.
 • But this one is -- the Bible says that you cannot touch women during certain times of the month, and more than that, you cannot sit on a seat where a menstruating woman has sat.
 • Men dette er, Bibelen sier at du ikke skal berøre kvinner under visse tider i måneden, og mer enn bare dét, man kan ikke sitte på et sete der en menstruerende kvinne har sittet.
 • And when the molecule hits a certain amount that tells the bacteria how many neighbors there are, they recognize that molecule and all of the bacteria turn on light in synchrony.
 • Og når molekylet finns i en viss mengde, og dette så informerer bakteriene om hvor mange naboer det er, de vil nå gjenkjenne dette molekylet og samtlige bakterier vil nå slå på lys synkront.
 • So we've developed certain tactics and strategies to cover up.
 • Så vi har utviklet visse taktikker og strategier for å skjule oss.
 • I'm certain that we can.
 • Det er jeg sikker på at vi kan.

Eksempler på bruk

 • I was certain of my decision.
 • Certain people are good at running.
 • We usually met at a certain place in the city.
 • We went early to make certain that we could get seats.
 • A certain problem may come about.
 • I met a certain gentleman at the station.
 • We were certain of winning the game.
 • Lucy is certain to come.
 • It is certain that Lucy will marry the pop singer.
 • Outside the mainstream of orthodox Judaism, the apocalyptic books were more successful with certain movements.
 • You have certain privileges and therefore corresponding responsibilities.
 • So that Michelangelo might paint certain figures on the ceiling of the Sistine Chapel, so that Shakespeare might write certain speeches and Keats his poems, it seemed to me worthwhile that countless millions should have lived and suffered and died.

Ord som likner på certain

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "quidnunc" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet Det som kurerer smeden; slår skredderen ihjel en god oversettelse for det engelske ordet One Man's Meat Is Anotherone's Poison?