Probability på bokmål

Vi har én oversettelse av Probability i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til Probability.

Bøyelsen av Probability som substantiv

 • Entall: probability
 • Flertall: probabilities

Definisjoner av Probability som substantiv

Definisjoner av Probability

 • The chance of an event occurring.

Eksempler med oversettelse

 • There's a long list of world-changing ideas and technologies that came out of play: public museums, rubber, probability theory, the insurance business and many more.
 • Det fins en lang liste med verdensomveltende ideer og teknologier som fant sitt opphav i leken: offentlige museer, gummi, sannsynlighetsteorien, forsikringsvirksomheten og mange fler.
 • that the correct summit -- that all of our students, every high school graduate should know -- should be statistics: probability and statistics.
 • at den riktige toppen -- det alle studenter, og videregående elever burde kjenne til -- burde være statistikk: sannsynlighet og statistikk.
 • Our studies have found that there is a 42 percent probability of one's blood oxygen going up by one percent if one stays indoors in this building for 10 hours.
 • Våre studier har funnet ut at det er en 42% sannsynlighet for at blodets oksygenmetning øker med 1% om man forblir innendørs i denne bygningen i 10 timer.
 • And another program called Statistical Probability Mapping then performs mathematical calculations to determine whether any of these abnormalities are clinically significant, allowing us to provide a much more accurate neurological diagnosis of the child's symptoms.
 • Og et annet program ved navn Statistical Probability Mapping utfører så matematiske utregninger for å fastslå om noen av disse abnormalitetene er viktige klinisk sett, noe som lar oss fremskaffe en mye mer nøyaktig nevrologisk diagnose av barnets symptomer.

Eksempler på bruk

 • There is very little probability of an agreement being reached.
 • The truth value of an assertion may be a probability value.
 • The probability of Tom being punished is very small.
 • What is the probability that at least two students have the same birthday?
 • In all probability, the money will not be paid.
 • In all probability, the cabinet will fall.
 • I think there is little probability of his succeeding in the enterprise.
 • Tomorrow there's a high probability it will rain.
 • There's a strong probability of a nuclear tragedy.
 • That she did fabricate them is not more inconsistent with probability, than that she should tell us, as she has done, that she could and did work miracles.

Wikipedia sier

 • Probability is a way of expressing knowledge or belief that an event will occur or has occurred. The concept has been given an exact mathematical meaning in probability theory, which is used extensively in such areas of study as mathematics, statistics, finance, gambling, science, and philosophy to draw conclusions about the likelihood of potential events and the underlying mechanics of complex systems.

Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "n-dimensional" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet Noe som ikke kan tas ut opphavsrett på (Bibelen) en god oversettelse for det engelske ordet Uncopyrightables?