Det er ingen oversettelser av nytte, bruke, gjere bruk av, betene

Det ser ut til at vi ikke har oversettelsen av nytte, bruke, gjere bruk av, betene fra Norsk (Nynorsk) til Norsk (Bokmål). Er du sikker på at du skrev ordet korrekt?


Hjelp oss å bli bedre

Fant du oversettelsen et annet sted? Ikke hold den for deg selv! Vi hadde satt pris på om du kunne brukt litt av din verdifulle tid til å skrive inn oversettelsen nedenfor slik at nestemann som søker etter den ikke blir like skuffet som deg. Bruk feltet nedenfor til å legge til oversettelsen.

Legg til ny oversettelse