eget på nynorsk

Vi har én oversettelse av eget i norsk-nynorsk ordbok.

Eksempler på bruk

  • Jeg ønsker meg et eget rom.
  • Hun tok sitt eget liv.
  • Hun elsker barnet som om det var hennes eget.
  • Den som ikke kan et fremmed språk, vet ingenting om sitt eget.
  • Hvor enn du går, vil du aldri finne et bedre sted en ditt eget hjem.
  • Så snart jeg har klart å tilpasse meg selv sosialt til de fleste av menneskene rundt meg, blir jeg kvalm av meg selv og trekker meg entusiastisk tilbake til mitt eget.
  • Den nordiske språkkonvensjonen av 1987 garanterer statsborgere i de fem nordiske landene å kunne henvende seg skriftlig og muntlig til myndighetene på sitt eget språk i et annet nordisk land.

Ord som likner på eget

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Skriv inn ditt forslag

Vet du hva den nynorske oversettelsen for det norske ordet "abnormitet" er?

Stem dette riktig eller galt

Er det nynorske ordet utdanna en god oversettelse for det norske ordet utdannet?