FAQ

Svar
Ja. Alle kan være med å forbedre ordboken. For å bli med, logg på med din Facebook konto og så er det bare å foreslå nye ord, stemme andres forslag som riktig eller feil og hjelp oss å legge til manglende oversettelser av allerede eksisterende ord i ordboken. Les mer og bli med!
Svar
Et avledet ord kan beskrives som et ord eller uttrykk som er formet eller laget av det oprinnelige ordet og språket. For eksempel er "spiserør" et avledet ord, ved å legge til "-rør", av verbet "spise".
Svar
Et synonym er et ord eller uttrykk med en mening som er lik eller veldig lik et annet ord eller uttrykk. "Gate" er for eksempel et synonym av ordet "vei".
Svar
Et antonym er to ord med motsatt eller nær motsatt betydning av et annet ord. "Stor" er for eksempel et antonym av "liten".
Svar
Feminin, gjenkjent som {f} i ordboken, betegner det gramatiske feminine kjønn (substantiver). Eksempler: la casa, la mesa, la comida.
Svar
Maskulin, gjenkjent som {m} i ordboken, betegner det gramatiske maskuline kjønn (substantiver) Eksempler: el coche, el cielo, el bocadillo
Svar
Anagram er ord eller uttrykk som er skrevet ved å omrangere bokstaver fra andre or eller utrykk. JK Rowling har brukt anagram i sine Harry Potter filmer, som når "Tom Marvolo Riddle" var omrangert til "I am Lord Voldemort". Som et enkelt eksempel er "flea" et anagram av "leaf"
Svar
Et verb betegner en handling, tilstand eller tilstandsendring. Verb er ord som kan bøyes i tider som presens, preteritum og infinitiv. Alle norske verb kan skrives med "å" foran. Eksempler: Å spise, å løpe, å sove, å se. Foran engelske verb kan du alltid sette "to" foran. Eksempler: To eat, to run, to sleep, to look. Og som kjent slutter alle spanske verb på -ar, -er, -ir, eller -se (refleksive verb)
Svar
Et adjektiv, gjenkjent som [a] i ordboken, er ord som beskriver et substantiv og som bøyes i kjønn og tall. Eksempler: stor, tung, rik, deilig.
Svar
Topplisten er en oversikt over de registrerte brukerne av DinOrdbok som har bidratt med å legge til nye oversettelser eller stemt foreslåtte oversettelser korrekt eller feil. Topplisten er en måte å gi kudos og takk for at dere hjelper oss å lage den beste norske ordboken på nett.
Svar
Nøytrum (på norsk også kjent som Intetskjønn), gjenkjent som {n} i ordboken, er ett av tre opprinnelige kjønn på det germanske språket. De to andre er feminin og maskulin. Alle tre kjønn finnes på nynorsk, mens man på bokmål kan velge mellom å bruke to eller tre kjønn. Intetkjønnsord har artikkelen et foran seg. Et hus er et godt eksempel på et nøytrum, i motsetning til en gutt (hankjønn) og ei/en jente (en jente: felleskjønn, ei jente: hunkjønn)
Svar
En prefiks/forstavelse er en gruppe bokstaver som er lagt til i begynnelsen av et ord for å lage et nytt ord med en annen mening. For eksempel kan "re-" bli lagt til ordet "produksjon" og danner da ordet "reproduksjon".
Svar
En suffiks/etterstavelse er en gruppe bokstaver som blir lagt til i slutten av et ord for å danne et ord med en annen mening. For eksempel kan "-olog" bli lagt til i slutten av ordet "sex" og danner da ordet "sexolog".