restrain på norsk

Vi har 16 oversettelser av restrain i engelsk-norsk ordbok.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til restrain.

Anagram av restrain

strainer

Definisjoner av restrain som verb

Definisjoner av restrain

 • To confine by any ligature.

Eksempler på bruk

 • Tom, please restrain yourself.
 • They're trying to restrain her.
 • They're trying to restrain him.
 • We're trying to restrain them.
 • They're trying to restrain Tom.
 • You should learn to restrain yourself.
 • Restrain your impulses.
 • Tom tried to restrain his anger.
 • I couldn't restrain myself.
 • I want to go to the restroom but I'll restrain myself.

Ord som likner på restrain

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Skriv inn ditt forslag

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "acanthous" er?

Stem dette riktig eller galt

Er det engelske ordet en slags kake en god oversettelse for det norske ordet fande?