building på norsk

Vi har ti oversettelser av building i engelsk-norsk ordbok.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til building.

Definisjoner av building som substantiv

Definisjoner av building som verb

 • Present participle of build.

Definisjoner av building

 • Structure with a roof and walls, such as a house or factory.
 • The process of constructing.

Eksempler på bruk

 • The building of the bridge will be completed in a couple of weeks.
 • My sister lives in that apartment building.
 • The building to the right of that office building is the Tokyo Building.
 • They are building an apartment building next door, which will ruin our view.
 • The owner of that building is living on the 5th floor of this building.
 • Five years have been spent building the new building.
 • The principles of building a German sentence differ remarkably from those of building a Russian sentence.
 • When did you buy this building?
 • Each building has a name.
 • Tom may still be in the building.
 • Tom is probably in the building.
 • What's it they're building?

Eksempler med oversettelse

 • There is a car in front of the building.
 • Det står en bil foran bygningen.
 • Det er en bil foran bygningen.
 • Why are there fire trucks in front of our building?
 • Hvorfor er det brannbiler foran bygningen vår?
 • I was very interested to take part of building a stronger academic curriculum about programming.
 • Jeg var svært interessert i å være med på å bygge opp en sterkere fagkrets omkring programmering.

Ord som likner på building

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Skriv inn ditt forslag

Vet du hva den norske oversettelsen for det engelske ordet "abettal" er?

Stem dette riktig eller galt

Er det engelske ordet modest en god oversettelse for det norske ordet beskjedent?