DinOrdbok

Vi tilbyr oversettelser mellom hele 26 av verdens språk. Du kan oversette alt fra dagligdagse og lokale uttrykk til mer teknisk og feltspesifikk vokabular. I tillegg serverer vi deg oversettelsene med synonymer, definisjoner, uttale, eksempel på bruk avledede ord og mye mer. Bare velg ønsket språk i rull-gardinen på toppen av denne siden.

Nye ord

søkeord oversettelse akseptert eier
quarto de estar
stue 2017-04-25 20:08:10 anonym
søsken
兄弟姐妹 2017-04-25 13:34:46 anonym
gig
konsert 2017-04-25 07:47:24 Jon Atle
multekrem
cloudberries with whipped cream and sugar 2017-04-25 07:27:09 Jon Atle
flidd
hand work 2017-04-24 14:16:09 anonym
borgelig
non religious 2017-04-24 14:15:29 anonym
intetjønnsord
neutral gender 2017-04-24 14:15:07 anonym
hangar
aircraft hangar 2017-04-24 14:14:54 anonym
etterveie
think again 2017-04-24 14:14:52 anonym
øyenbad
eye bath 2017-04-24 14:14:48 anonym